Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie

      Co to jest?

Rejestry i archiwa Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst.jednolity Dz.U.z 2002r nr.171 poz.1396 z póżn.zm.) MKS Sp.z o.o. Krosno prowadzi archiwum zakładowe mieszczące się w budynku naszej siedziby w Krośnie przy ulicy Fredry 1A.

Szukaj w tym dziale: