Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie

      Co to jest?

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:

  • 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:

  • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
  • 49.41.Z Transport drogowy towarów.
  • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
  • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
  • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
  • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, w wyłączeniem motocykli.
  • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
  • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Szukaj w tym dziale: