Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie

      Co to jest?

Założycielem Spółki jest Gmina Krosno.

W dniu 9 września 2005r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółki z o.o. podjęło Uchwałę Nr 23/05 o przystąpieniu do Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. Założyciel wniósł do MPGK w Krośnie Sp. z o.o. aport w postaci wszystkich udziałów przysługujących mu w MKS Sp. z o.o.  Z chwilą przystąpienia MPGK w Krośnie Sp. z o.o. stała się Spółką dominującą dla MKS Sp.o.o.                     

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone :

  • Uchwałą Nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.11.2005r.         ( akt notarialny Rep. A nr 1095 z 2005 r. Kancelaria Notarialna Wojciech Nowak)
  • Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24-04-2009 r.         ( akt notarialny Rep. A nr 1841 z 2009 r. Kancelaria Notarialna Lilianna Roman)
  • Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02-02-2010r.         (akt notarialny Rep. A nr 382 z 2010 r. Kancelaria Notarialna Lilianna Roman
Szukaj w tym dziale: